0850 885 35 14 Gazi Teknopark B Blok No:15 Gölbaşı/ Ankara 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Motorun hararet yapmasına

B ) Motor devrinin yükselmesine

C ) Klimanın düzensiz çalışmasına

D ) Akünün kısa zamanda bitmesine

Araçlarda ilk yardım çantası neden bulundurulmalıdır?

A ) Muhtemel bir trafik kazasında yaralılara önlem almak için

B ) Araç muayenelerinde göstermek için

C ) Araçlarda donanım eksikliğini gidermek için

D ) Trafik denetimlerinde göstermek için


Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

A ) 30

B ) 50

C ) 70

D ) 90

Hangi durumlarda araçların sağından geçilebilir?

A ) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla, özel amaçlı taşıtların

B ) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı giden araçların

C ) Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile yolun ortasından giden tramvaylar ve yolun solunda duran geçiş üstünlüğüne sahip araçların

D ) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve motorsuz taşıtların

Aşağıdaki durumlardan hangisindeki araçların sağından geçilebilir?

A ) Yavaş seyreden araçların

B ) Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen araçların

C ) Konvoy oluşturmuş araçların

D ) Tırmanma şeridi olmayan yollardaki araçların

Aşağıdakilerden hangisi çevreye önem veren sürücünün davranışlarından değildir?

A ) Ani kalkış ve duruştan kaçınmak

B ) Aracının bakımını düzenli olarak yaptırmak

C ) Zorunlu olmadıkça özel aracını kullanmamak

D ) Kurşun veya kükürt oranı yüksek yakıt kullanmak

Akümülatör başka akümülatörle takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?

A ) Artı kutup, artı kutupla - Eksi kutup, eksi kutupla

B ) Artı kutup şasi ile

C ) Eksi kutup, artı kutupta - Artı kutup, eksi kutupla

D ) Eksi kutup şasi ile

Aracın farları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Far anahtarı arızalıdır

B ) Konjektör arızalıdır

C ) Endüksiyon bobini arızalıdır

D ) Bujiler arızalıdır

Acil yardım haberleşmesinde bilgi verirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

A ) Yaralı sayısının

B ) Olay yerinin tam adresinin

C ) Araçların hasar durumunun

D ) Araçların hasar durumunun

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır?

A ) Distribütör

B ) Karbüratör

C ) Vantilatör

D ) Radyatör


Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A ) Yaya geçidi

B ) Bisiklet yolu

C ) Taralı alana girilmez

D ) Yavaşlama uyarı çizgileri


Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve IV.

D ) III ve IV.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A ) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

B ) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

C ) Kendi kendine kurallar koymak

D ) Kendini üstün görmek

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

A ) Trafik kurallarına uyulmaması

B ) Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması

C ) Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması

D ) İlk yardım eğitimine gereken önemin verilmemesi

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

A ) Sol şeritte

B ) Dönemeçlerde

C ) Yaya ve okul geçitlerinde

D ) Duraklara 30 metre mesafede

Platin, meme yapmış ise ne yapılır?

A ) Kâğıtla temizlenir

B ) Zımpara ile temizlenir

C ) Gresle temizlenir

D ) Bezle temizlenir

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A ) Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

B ) Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

C ) Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

D ) Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi,kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

A )

B )

C )

D )

hangisi aktarma organının bir elemanıdır?

A ) Krank mili

B ) Kam mili

C ) Supap

D ) Şaft

I. Yüksek devirde araç kullanılması II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A ) I ve II.

B ) I, III ve IV.

C ) II, III ve IV.

D ) I, II, III ve IV

Rentek manevrası; I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda, II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış


Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

A ) Hızını artırmalı

B ) Önündeki aracı geçmeli

C ) Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı

D ) Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli

Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?

A ) Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

B ) Yan yatış pozisyonuna getirilmesi

C ) Başının geriye doğru itilmesi

D ) Sırtüstü yatırılması

Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?

A ) Bir kaç defa selektör yaparak

B ) Bir kaç defa korna çalarak

C ) Acil uyarı ışıkları yakılarak

D ) Dönüş ışıklarını yakılarak

Taşıt egzozlarından çıkan karbon monoksit miktarı en fazla yüzde kaç olmalıdır?

A ) 4,5

B ) 7

C ) 10

D ) 20

Geçiş yolları veya üzerinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Park etmek

B ) Durmak

C ) Duraklamak

D ) 5 dakika beklemek


Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

A ) Yalnız 3

B ) 1 ve 2

C ) 1 ve 3

D ) 2 ve 3

Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?

A ) Dingil ağırlığı

B ) Tasıma sınırı

C ) İstiap haddi

D ) Kapasite

Aşağıdakilerden hangisi solunum ile ilgilidir?

A ) Karaciğer - Mide

B ) Akciğer - Gırtlak

C ) Beyin - Sinirler

D ) Beyin - Sinirler

Başbakan başkanlığında, karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu

B ) Trafik Güvenliği Kurulu

C ) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu

D ) İl Trafik Komisyonu

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yerleri dışında tehlikeli madde taşıyan taşıtlarla, motorlu bisikletler ve özel izinle karayoluna çıkan araçlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

A ) 5

B ) 40

C ) 45

D ) 50

Soğutma sisteminde su azalıyorsa sebebi aşağıdakilerde hangisidir?

A ) Termostat arızalıdır

B ) Vantilatör kayışı sıkıdır

C ) Silindir kapak contasında kaçak vardır

D ) Hararet (ısı) göstergesi arızalıdır

Su kaynatarak, su seviyesi eksilmiş motora konulacak su nasıl olmalıdır?

A ) Soğuk

B ) Ilık

C ) Asitli

D ) Alkollü

İki yönlü trafiğin cereyan ettiği yollarda karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa, geçişi kolaylaştırmak için aşağıdaki kurallardan hangisine uyulması zorunludur?

A ) Hızı arttırıp hareketi kolaylaştıran engeli aşmak

B ) Karşı yönden gelen aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak

C ) Karşı yönden gelen araç sürücüsünü ikaz ederek durdurmak

D ) Sağa yanaşıp yer açmak gerekirse durmak

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilmelidir?

A ) Yıllık

B ) Altı Aylık

C ) Aylık

D ) Her binildiğinde

Bayılanlara aşağıdakilerden hangisini uygulamak daha doğrudur?

A ) Duyu organlarını uyarmak

B ) Suni solunum yapmak

C ) Kalp masajı yapmak

D ) Hiçbir şey yapmadan hastaneye götürmek

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmi- ni, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belir- leyen belgeye ne denir?

A ) Sevk irsaliyesi

B ) Taşıma senedi

C ) Yetki belgesi

D ) Taşıt belgesi

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A ) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa

B ) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

C ) Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse

D ) Taşıma sınırından fazla yolcu alınmışsa

Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?

A ) Lastik hava basıncı azaltılır.

B ) Olduğu değerde bırakılır.

C ) Havanın soğuması beklenir.

D ) Lastik hava basıncı arttırılır.

Benzinli motorda, normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyel ayarı bozuktur

B ) Şaftın ayarı bozuktur

C ) On düzen ayarı bozuktur

D ) Platin ayarı bozuktur

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amaçlarından biridir?

A ) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

B ) Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek

C ) İnsanların, hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak

D ) Vücut sistemlerinin daha rahat çalışmasını sağlamak

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Trafik kazası geçiren kişiler: I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vantilatör kayışı gevşektir

B ) Motorda termostat yoktur

C ) Motorda hava filtresi gevşektir

D ) Vantilatör kayışı sıkıdır

Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

A ) Asit

B ) Alkol

C ) Antifriz

D ) Saf su

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

A ) Öfkeli olmak

B ) Sabırlı davranmak

C ) Başarılı iletişim kurmak

D ) Kural ihlalinden kaçınmak

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması

B ) Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması

C ) 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması

D ) Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması

Karayolları Trafik Kanunu aşağıdaki ulaşım türleri veya yollarından hangisinde geçerli değildir?

A ) Karayollarında

B ) Karayolu dışındaki kamuya açık alanlarda

C ) Deniz yollarında

D ) Deniz ve göl üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında

Kırmızı renkli tepe lambası aşağıdaki araçlardan hangilerinde bulunur?

A ) Koruyan ve korunan araçlarda

B ) Cankurtaran ve trafik hizmetlerine ait araçlardan

C ) İtfaiye ve sivil savunma hizmetlerine ait araçlarda

D ) Gabari ölçülerini aşan araçlarla bunlara eskortluk edenlerde

Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A ) Ani duruş ve kalkış yapılır

B ) Motor tam güçte çalıştırılır

C ) Araçta devamlı aynı vitesle gidilir

D ) Ani duruş ve kalkış yapılmaz
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?